សំណួរដែលសួរញឹកញាប់


1. ចង់ចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់ UPLAY365 តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់ UPLAY365 លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ "ចុះឈ្មោះ" ដោយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ UPLAY365 និងធ្វើការបំពេញនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដូចខាងក្រោម​ :
- ឈ្មោះប្រើប្រាស់ : ជាឈ្មោះ User សំរាប់សម្គាល់តែមួយគត់របស់អ្នក សម្រាប់ធ្វើការ log in ចូលគណនី ។
- លេខសម្ងាត់ : គឺតំរូវអោយមានតួលេខ និងតួអក្សរចន្លោះចាប់ពី 8 ទៅ 20តួ ។ ជាលេខសម្ងាត់ រឺជាកូនសោរសំរាប់ធ្វើការ log in ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
- ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន : គឺតំរូវអោយធ្វើការបំពេញនូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងឈ្មោះរបស់លោកអ្នកអោយត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក។
- លេខទំនាក់ទំនង : សូមធ្វើការផ្តល់នូវលេខទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដមួយ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជូនដំណឹង និងជាភាពងាយស្រួលសំរាប់អតិថិជនក្នុងការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់ UPLAY365

សូមធ្វើការចុចនៅលើ Link ដើម្បីមើលវីដេអូ : https://youtu.be/Pn42ZNZw6-8

 

2. ចង់ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុង User Account ផ្ទាល់ខ្លួនគួរធ្វើបែបណា?

អតិថិជនរបស់ UPLAY365 ទាំងអស់ អាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុង User Account របស់ខ្លួនបានតាមរយះការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក និងការទូរទាត់សាច់ប្រាក់ណាមួយ ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលដល់អតិថជនគ្រប់រូប។
រាល់ការដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ តំរូវអោយអតិថិជនជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីធានាជូននូវសុវត្ថិភាពបាន 100% ជូនអតិថិជន។
សូមធ្វើការចុចនៅលើ Link ដើម្បីមើលវីដេអូ : https://youtu.be/Bu2VfLynhIc

 

3. ចង់ដកប្រាក់ចេញពី User Account ផ្ទាល់ខ្លួនគួរធ្វើបែបណា?

អតិថិជនរបស់ UPLAY365 ទាំងអស់ អាចធ្វើការដកប្រាក់ចេញពី User Account ផ្ទាល់ខ្លួនបាន ដោយគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើ User Account ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។
បញ្ជាក់ : ដើម្បីធានាជូននូវសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនអោយបាន 100% ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ជូនសំរាប់តែបញ្ជីធនាគារ រឺគ្រឹះស្ថានផ្ទេរប្រាក់ដែលអតិថិជនបានធ្វើការចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ!! ក្នុងករណីដែលបញ្ជីផ្ទាល់ខ្លួនមានបញ្ហា អតិថិជនគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការផ្តល់ដំណឹងជូនក្រុមការងារជាមុនយ៉ាងតិច 2ថ្ងៃ មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ ។
ក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានការផ្ទេរប្រាក់ជូនទៅគណនីធនាគារទី៣នោះឡើយ ។
សូមធ្វើការចុចនៅលើ Link ដើម្បីមើលវីដេអូ : https://youtu.be/NU1A2beenrY 

 

 4. ចង់ផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីចម្បង ដើម្បីទៅលេងហ្គេមដទៃត្រូវធ្វើដូចម្តេច?? 

ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីចម្បង ដើម្បីទៅលេងហ្គេមដទៃលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ!!!
សូមធ្វើការចុចនៅលើ Link ដើម្បីមើលវីដេអូ : https://youtu.be/9tR-OPWKPy0 

###### ######